Erindringer

Aksel H. Mathiesen

Aksel H. Mathiesen udgav i 1992 "Jamen, du godeste! - Af en uforsigtig mands erindringer!"

 

FORÅRET

MIN BARNDOM I FREDERICIA

Jeg er født i en fæstningsby. Det foretrækker visse mennesker i min bekendtskabskreds at se noget symbolsk i, og rigtigt er det, at jeg livet igennem har kæmpet imod uretten og brudt mangen en lanse for dét, som jeg troede på som sandt og rigtigt. Min mor skrev i en kombineret fødsels-dagbog og fotoreportage, at jeg var født i sejrsskjorte på en søndag. Så skulle det ikke kunne gøres bedre! Hvis hun dermed mente, at det var et livskraftigt barn, hun havde sat i verden, så var det sandt nok for så vidt angik den psykiske vitalitet - næppe den fysiske modstands-kraft.

Far var uddannet murer, snedker og teknikumingeniør. Han var omkring 1920 ansat ved gasværket i Fredericia, men gjorde sig senere selvstændig - altså ikke som gasproducent, men som murermester og entreprenør. Det var han til sin død.

Indtil min fødsel var mor telegrafist på telegrafstationen i Fredericia, der var Nordens største, og knudepunkt for trafikken mellem Øst-og Vesteuropa. På grund af sin tegnhastighed og sine sprogkundskaber - især fransk - sad hun ved "den varme linie", og var særdeles velorienteret om den storpolitiske situation. Diplomatiske noter, børsnoteringer, avistelegrammer, krigserklæringer og sligt gik igennem hendes ferme hænder. Når hun blev opstemt, så fik vi altid dén om, hvordan hun havde været med til at afslutte den første verdenskrig. Betydelige storpolitiske beslutninger af vidtrækkende betydning havde min mor kendskab til før modtagerne!

 

Erindringerne kan læses her.